جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی

 با دستورکار ذیل برگزار شد:

 بحث و بررسی درخصوص اختلاف در تعیین میزان آب مورد نیاز واحدهای پرورش دام و طیور بر مبنای ضوابط ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو

چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲