هیئت رئیسه دوره هشتم اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی اراک

# ناصر بیکی // رئیس
نوع فعالیت:بخش کشاورزی
آدرس: تهران – ستارخان – شهرآرا – خیابان آرش مهر
تلفن:۸۸۲۸۷۱۳۱-۰۲۱
فاکس:۸۸۲۸۱۸۳۴-۰۲۱

# حامد امینی مصلح آبادی // نائب رئیس اول
نوع فعالیت: بخش کشاورزی
آدرس: صنایع لبنی صلا

# محمدرضا جعفری // نائب رئیس دوم
نوع فعالیت: بخش صنعت

# سید سعید رضوانی // خزانه دار

نوع فعالیت:بخش بازرگانی
آدرس: ساوه
تلفن:۴۲۳۴۷۴۹۰-۰۸۶
فاکس:۴۲۳۴۷۴۹۰-۰۸۶

# ابوالفضل بابائی // منشی هیات رئیسه
نوع فعالیت: بخش صنعت