# منوچهر توسطی // رئیس
نوع فعالیت: بخش صنعت
آدرس: اراک – خیابان ۱۷ متری ملک – ساختمان ایرانیان – جنب پست بانک
تلفن:۳۲۲۱۴۳۲۲-۰۸۶
فاکس:۳۲۲۱۳۶۶۸-۰۸۶
پست الکترونیک:

 

 


 

# حمیدرضا مهدی نیا // نائب رئیس اول
نوع فعالیت: بخش صنعت
آدرس: اراک – کیلومتر ۵ جاده تهران – شهرک صنعتی حاجی آباد – خیابان تلاش
تلفن:۳۴۱۳۱۴۰۰-۰۸۶
فاکس:۳۴۱۳۱۱۴۰-۰۸۶
پست الکترونیک:

 

 


# حامد امینی مصلح آبادی // نائب رئیس دوم
نوع فعالیت: بخش کشاورزی
آدرس: ########
تلفن: #########
فاکس: ########
پست الکترونیک:

 

 

 


 

# مجید ایزدی // خزانه دار

نوع فعالیت: بخش صنعت

آدرس: اراک – کیلومتر ۷ جاده تهران – قطب صنعتی حاجی آباد – خیابان حدید
تلفن: ۳۴۱۳۱۴۸۴-۰۸۶
فاکس: ۳۴۱۳۱۳۶۶-۰۸۶
پست الکترونیک:

 

 


 

 

# حیدر پیمانفر // منشی هیات رئیسه
نوع فعالیت: بخش بازرگانی
آدرس: ساوه – خیابان مطهری – طبقه همکف اداره صنایع و معادن
تلفن: ۴۲۲۱۴۵۶۲-۰۸۶
فاکس: ۴۲۲۱۴۵۶۱-۰۸۶
پست الکترونیک: