# ناصر بیکی // رئیس
نوع فعالیت:بخش کشاورزی
آدرس: تهران – ستارخان – شهرآرا – خیابان آرش مهر
تلفن:88287131-021
فاکس:88281834-021
پست الکترونیک:

 

 


 

# حامد امینی مصلح آبادی // نائب رئیس دوم
نوع فعالیت: بخش کشاورزی
آدرس: صنایع لبنی صلا
تلفن: #########
فاکس: ########
پست الکترونیک:

 

 


# عماد مردانی // نائب رئیس دوم
نوع فعالیت: بخش صنعت
آدرس: اراک – شهرک صنعتی حاجی آباد – خیابان صنعت – خیابان رز
تلفن: 7-34131964-086

همراه: 09122576922

وبسایت: www.daghighrail.com
پست الکترونیک: mardaniemad@yahoo.com

 


# سید سعید رضوانی // خزانه دار

نوع فعالیت:بخش صنعت
آدرس: ساوه
تلفن:42347490-086
فاکس:42347490-086
پست الکترونیک:

 

 


 

 

# مجتبی جلالوندی // منشی هیات رئیسه
نوع فعالیت: بخش کشاورزی
آدرس: #########
تلفن: ########-086
فاکس: ########-086
پست الکترونیک: