نشست مشترک با فعالان اقتصادی استان و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با کاردار سفارت صربستان در ایران به همراه هیئت تجاری بازاریابی متشکل از مدیران شرکت های تولیدی صنعتی صرب

    دوشنبه ۱ آبانماه ۱۴۰۲