چهارمین نشست تخصصی کمیسیون‌ فناوری اطلاعات، کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی اراک با حضور رئیس، دبیر اجرایی و معاون اجرایی اتاق بازرگانی اراک، داستان رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی وآل یاسین معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری با دستور کار ذیل، برگزار شد.

 دستور کار جلسه:

هم اندیشی در راستای راه اندازی مجدد صندوق نوآوری و شکوفایی استان مرکزی