دوره های برگزار شده سال 1401

ردیف نام دوره   1 وبینار مدیریت قراردادها، شرایط عمومی،خصوصی پیمان ها 2 کلاس توجیهی کارت بازرگانی-اردیبهشت ماه   3 وبینار آشنایی با کوچینگ(ویژه مدیران) 4 کارگاه آشنایی با نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی سال 1400 5 وبینار گزارش نویسی کاربردی 6 کلاس توجیهی کارت بازرگانی- خردادماه ماه   7 وبینار ایران کد 8 سمینار مدیریت […]

دوره های برگزار شده سال 1400

پوستر نام دوره ردیف 1 گمرک و ترخیص کالا- اردیبهشت ماه   2 وبینار جعبه ابزار بازاریابی 1 3 وبینار جعبه ابزار بازاریابی 2 (جلسه دوم) 4 چگونگی رفع تعدات ارازی سال های 98، 99 5 مدیریت دانش مهندسی (ویژه مدیران) 6 طراحی و عیب یابی سیستم های هیدرولیک 7 وبینار قوانین و مقررات بیمه […]

دوره های برگزار شده سال 1399

​​ ردیف نام دوره   1 وبینار بازاریابی کسب و کار در اینستاگرام با همکاری اتاق مشهد 2 گمرک و ترخیص کالا –خردادماه   3 وبینار مدیریت خرید و تدارکات داخلی 4 آموزش عمومی سرمایه گذاری و فعالیت در بازار بورس 5 آئین دادرسی مالیاتی 6  وبینار اسناد حمل و نقل و ترانزیت 7 رویداد […]

دوره های برگزار شده سال 1398

                ​​​​​ ردیف نام دوره   1 گمرک و ترخیص کالا- فروردین   2 بلاک چین و رمز ارزها 3 چگونگی حضور نمایندگان اتاق در هیئت های حل اختلاف مالیاتی 4 گمرک و ترخیص کالا-خرداد   5 مالیات بر ارزش افزوده و نحوه تکمیل اظهارنامه 6 چالش تأمین مالی […]