اطلاعات نمایشگاه مراقبت های بهداشتی آلمان و نمایشگاه دستاوردهای علوم پزشکی، دارو و تجهیزات پزشکی قفقاز

اطلاعات نمایشگاه مراقبت های بهداشتی آلمان و نمایشگاه دستاوردهای علوم پزشکی، دارو و تجهیزات پزشکی قفقاز

❇️ اطلاعات نمایشگاه مراقبت های بهداشتی آلمان و نمایشگاه دستاوردهای علوم پزشکی، دارو و تجهیزات پزشکی قفقاز     🔷 روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک

به خواندن ادامه دهید

وبینار آموزشی تشریح بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰

وبینار آموزشی تشریح بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰

❇️ وبینار آموزشی تشریح بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ 👤 سخنرانان: آقای دکتر قمری؛ دبیر کمیته اقدام ارزی و مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی…

به خواندن ادامه دهید