وبینار مدیریت فروش (ویژه شهرستان های کمیجان و فرمهین)

وبینار مدیریت فروش (ویژه شهرستان های کمیجان و فرمهین)

❇ وبینار مدیریت فروش (ویژه شهرستان های کمیجان و فرمهین)

👤 مدرس: دکتر وحید نثائی؛ مدرس، سخنران و کارشناس رادیو، دکترای بازاریابی بین الملل

🗓 چهارشنبه ۱ دیماه ۱۴۰۰

🔷 روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک