اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی اراک
سمینار آموزشی پیش بینی اقتصاد ایران در سال 1397 به همت اتاق بازرگانی استان مرکزی برگزار گردید. 1

استاد دانشگاه اصفهان و تحليل‌گر اقتصادي بر لزوم توجه به بخش صنايع اراك و جلوگيري از تكرار تجربه اصفهان در اراك تاكيد و افزايش نرخ امروز ارز در كشور را زاده نقدينگي بالا در كشور دانست.

 

محمد حسين اديب در سمينار آموزشي كه به همت اتاق بازرگاني استان مرکزی برگزار شد، با تاكيد بر اين نكته كه اراك نيازمند اتخاذ تصميم‌هاي دشوار و سخت است، گفت: اصفهان شهر صنعتي بود كه به دليل نبود توجه به نوسازي صنايع، بسياري از فرصت‌هاي بخش صنعتي را از دست داد.

وي بيان كرد: اصفهان يك شهر خدماتي محسوب مي‌شود و به همين دليل بخش مهمي از خلأ شكست صنايع از اين طريق جبران مي‌شود، اما اراك شهر خدماتي نيست و از دست دادن صنايع يك فاجعه براي اين شهر محسوب مي‌شود.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: راهي كه ديروز اصفهان طي كرده امروز در اراك در حال تكرار است، چالش‌ها و بحران صنايع اراك تنها با نوسازي صنايع رفع مي‌شود در غير اين صورت همان شكستي كه اصفهان متحمل شد، اراك نيز آن را تجربه خواهد كرد.

اديب افزود: امروز صنايع اراك به دلايل مختلف مجبور هستند محصول خود را با قيمت تمام شده بالا نسبت به رقبا عرضه ‌كنند و چون بازار فروش خوبي ندارند براي نقدينگي به دنبال گرفتن تسهيلات هستند، بعضي از اين صنايع تسهيلاتي كه از بانك دريافت مي‌كنند را هم پس ‌نمي‌دهند و مشكل كارخانه نيز حل نمي‌شود.

وي تاكيد كرد: صنايع با گرفتن تسهيلات به رونق نمي‌رسند، بايد مسئولين و صنعتگران به منظور خروج از بحران و نجات صنعت در اين زمينه نوسازي صنايع اراك را در دستور كار قرار دهند در غير اين صورت اين كارخانه‌ها نمي‌توانند با رقباي خود كه محصول را با قيمت كمتري عرضه مي‌كنند، رقابت داشته باشند و از گردونه توليد خارج مي‌شوند، امروز اراك نيازمند اتخاذ تصميم سخت است در غير اين صورت شكست بدي مي‌خورد.