اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی اراک
سمینار آموزشی بلاک چین و رمز ارزها

برگزاری سمینار آموزشی بلاک چین و رمز ارزها در روز یکشنبه 1398/02/08 در محل ساختمان اتاق بازرگانی اراک