اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی اراک
ارسال شده توسط: محمد سالاری در تاریخ : 1399/08/22 ساعت 14:19
جلسه کارشناسی شورای‌ گفت و گوی دولت‌ و بخش خصوصی

جلسه کارشناسی شورای‌ گفت و گوی دولت‌ و بخش خصوصی

جلسه کارشناسی شورای‌ گفت و گوی دولت‌ و بخش خصوصی با موضوع بررسی و تعیین تکلیف اراضی مشاع سرمایه گذاران به منظور صدور سند مالکیت برگزار شد.

جلسه کارشناسی شورای‌ گفت و گوی دولت‌ و بخش خصوصی با موضوع بررسی و تعیین تکلیف اراضی مشاع سرمایه گذاران به منظور صدور سند مالکیت برگزار شد.

🔹 در این‌ نشست که با حضور مهدی نیا مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، نعمتی مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری مرکزی، نوازنی مدیر کل دفتر هماهنگی امور عمرانی استانداری، آنجفی مدیر کل جهاد کشاورزی، رییس اتاق تعاون و نمایندگان خانه کشاورز (مرجع طرح موضوع )،اداره کل راه و شهرسازی، دادگستری مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک و اداره امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی برگزار گردید؛ در خصوص مشکل مطروحه بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

🔷 روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک

تگ ها:

دسترسی سریع
پیغام مدیر اتاق

پیام رئیس

بنگاه‌های کوچک در بیشتر کشورهای جهان مهم‌ترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادلانه درآمد، ثروت، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی و نیز کارآمدترین شیوه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تلقی می‌شوند که در این راستا صنایع کوچک با فراهم کردن بسترهای مناسب برای کارآفرینی و نوآوری در جذب و هدایت سرمایه‌ها در مسیر توسعه اقتصادی کشور موردتوجه جدی قرارگرفته و اقدام دولت در جهت توسعه آن‌ها گامی مؤثر در این زمینه است.
بنرها