اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی اراک
ارسال شده توسط: محمد سالاری در تاریخ : 1399/08/21 ساعت 19:36
اولین نشست هیات‌ مدیره انجمن قطعه سازان‌ خودرو استان مرکزی با رییس کمیسیون‌ تشکل ها و دبیر اتاق بازرگانی اراک با دستور کار ذیل برگزار گردید:

اولین نشست هیات‌ مدیره انجمن قطعه سازان‌ خودرو استان مرکزی با رییس کمیسیون‌ تشکل ها و دبیر اتاق بازرگانی اراک با دستور کار ذیل برگزار گردید:

اولین نشست هیات‌ مدیره انجمن قطعه سازان‌ خودرو استان مرکزی با رییس کمیسیون‌ تشکل ها و دبیر اتاق بازرگانی اراک با دستور کار ذیل برگزار گردید:

🔹 اولین نشست هیات‌ مدیره انجمن قطعه سازان‌ خودرو استان مرکزی با رییس کمیسیون‌ تشکل ها و دبیر اتاق بازرگانی اراک با دستور کار ذیل برگزار گردید:

۱ بررسی الحاق انجمن به اتاق بازرگانی اراک
۲ بررسی موانع و مشکلات انجمن
۳ بررسی آخرین وضعیت انجمن( گزارش عملکرد برنامه های انجمن و نحوه هزینه کرد بودجه)


🔷 روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک

تگ ها:

دسترسی سریع
پیغام مدیر اتاق

پیام رئیس

بنگاه‌های کوچک در بیشتر کشورهای جهان مهم‌ترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادلانه درآمد، ثروت، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی و نیز کارآمدترین شیوه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تلقی می‌شوند که در این راستا صنایع کوچک با فراهم کردن بسترهای مناسب برای کارآفرینی و نوآوری در جذب و هدایت سرمایه‌ها در مسیر توسعه اقتصادی کشور موردتوجه جدی قرارگرفته و اقدام دولت در جهت توسعه آن‌ها گامی مؤثر در این زمینه است.
بنرها