اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی اراک
ارسال شده توسط: محمد سالاری در تاریخ : 1399/08/29 ساعت 13:32
امضای تفاهم نامه فیمابین مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک

امضای تفاهم نامه فیمابین مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک

❇️ امضای تفاهم نامه فیمابین مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و انجمن صنایع ریلی استان مرکزی در راست...

❇️ امضای تفاهم نامه فیمابین مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و انجمن صنایع ریلی استان مرکزی در راستای ایجاد بستر همکاری مشترک با حضور رییس اتاق و دبیر کمیسیون تشکل ها


🔷 روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک

🔻Telegram:
🆔 t.me/arakccim

🔻Instagram:
🆔 Instagram.com/arakcham

دسترسی سریع
پیغام مدیر اتاق

پیام رئیس

بنگاه‌های کوچک در بیشتر کشورهای جهان مهم‌ترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادلانه درآمد، ثروت، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی و نیز کارآمدترین شیوه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تلقی می‌شوند که در این راستا صنایع کوچک با فراهم کردن بسترهای مناسب برای کارآفرینی و نوآوری در جذب و هدایت سرمایه‌ها در مسیر توسعه اقتصادی کشور موردتوجه جدی قرارگرفته و اقدام دولت در جهت توسعه آن‌ها گامی مؤثر در این زمینه است.
بنرها