اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی اراک

مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک


ارسال شده در تاریخ : 1397/06/24 ساعت 00:08

با توجه به رسالت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در جهت ارتقای سطح دانش و توانایی مدیران و فعالین اقتصادی استان و همچنین ارتقای توانمندی و آشنا نمودن اعضاء در زمینه ایجاد دانش و مهارتهای سرمایه ای، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی-کاربردی در دستور کار واحد آموزش قرار گرفته است. چشم انداز برنامه آموزشی اتاق اراک، برخورداری از نظام آموزشی توسعه یافته، کاربردی و مهارت محور و پیشگام در تحولات علمی و آموزشی، فناوری های نوین، با هویت اسلامی، ملی و تربیت نسلی متعهد، اندیشمند ،خلاق و پویا می باشد.

دوره ها و سمینارهای آموزش

دسترسی سریع
پیغام مدیر اتاق

پیام رئیس

بنگاه‌های کوچک در بیشتر کشورهای جهان مهم‌ترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادلانه درآمد، ثروت، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی و نیز کارآمدترین شیوه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تلقی می‌شوند که در این راستا صنایع کوچک با فراهم کردن بسترهای مناسب برای کارآفرینی و نوآوری در جذب و هدایت سرمایه‌ها در مسیر توسعه اقتصادی کشور موردتوجه جدی قرارگرفته و اقدام دولت در جهت توسعه آن‌ها گامی مؤثر در این زمینه است.
بنرها