# منوچهر توسطی // رئیس
نوع فعالیت: بخش صنعت
آدرس: اراک – خیابان 17 متری ملک – ساختمان ایرانیان – جنب پست بانک
تلفن:32214322-086
فاکس:32213668-086
پست الکترونیک:

 

 


 

# حمیدرضا مهدی نیا // نائب رئیس اول
نوع فعالیت: بخش صنعت
آدرس: اراک – کیلومتر 5 جاده تهران – شهرک صنعتی حاجی آباد – خیابان تلاش
تلفن:34131400-086
فاکس:34131140-086
پست الکترونیک:

 

 


# حامد امینی مصلح آبادی // نائب رئیس دوم
نوع فعالیت: بخش کشاورزی
آدرس: ########
تلفن: #########
فاکس: ########
پست الکترونیک:

 

 

 


 

# مجید ایزدی // خزانه دار

نوع فعالیت: بخش صنعت

آدرس: اراک – کیلومتر 7 جاده تهران – قطب صنعتی حاجی آباد – خیابان حدید
تلفن: 34131484-086
فاکس: 34131366-086
پست الکترونیک:

 

 


 

 

# حیدر پیمانفر // منشی هیات رئیسه
نوع فعالیت: بخش بازرگانی
آدرس: ساوه – خیابان مطهری – طبقه همکف اداره صنایع و معادن
تلفن: 42214562-086
فاکس: 42214561-086
پست الکترونیک: