# منوچهر توسطی // رئیس
نوع فعالیت: بخش صنعت
آدرس: اراک – خیابان ۱۷ متری ملک – ساختمان ایرانیان – جنب پست بانک
تلفن:۳۲۲۱۴۳۲۲-۰۸۶
فاکس:۳۲۲۱۳۶۶۸-۰۸۶
پست الکترونیک:

 

 


 

# حمیدرضا مهدی نیا // نائب رئیس اول
نوع فعالیت: بخش صنعت
آدرس: اراک – کیلومتر ۵ جاده تهران – شهرک صنعتی حاجی آباد – خیابان تلاش

تلفن:۳۴۱۳۱۴۰۰-۰۸۶
فاکس:۳۴۱۳۱۱۴۰-۰۸۶
پست الکترونیک:

 

 


 

# حامد امینی مصلح آبادی // نائب رئیس دوم
نوع فعالیت: بخش کشاورزی
آدرس: ########
تلفن: #########
فاکس: ########
پست الکترونیک:

 

 

 


# مجید ایزدی  // خزانه دار
نوع فعالیت: بخش صنعت
آدرس: اراک – کیلومتر ۷ جاده تهران – قطب صنعتی حاجی آباد – خیابان حدید
تلفن: ۳۴۱۳۱۴۸۴-۰۸۶
فاکس: ۳۴۱۳۱۳۶۶-۰۸۶
پست الکترونیک:

 

 

 


 

 

# حیدر پیمانفر // منشی هیات رئیسه
نوع فعالیت: بخش بازرگانی
آدرس: ساوه – خیابان مطهری – طبقه همکف اداره صنایع و معادن
تلفن: ۴۲۲۱۴۵۶۲-۰۸۶
فاکس: ۴۲۲۱۴۵۶۱-۰۸۶
پست الکترونیک:

 


 

# ناصر بیگی // نماینده اتاق اراک در اتاق ایران
نوع فعالیت:بخش کشاورزی
آدرس: تهران – ستارخان – شهرآرا – خیابان آرش مهر
تلفن:۸۸۲۸۷۱۳۱-۰۲۱
فاکس:۸۸۲۸۱۸۳۴-۰۲۱
پست الکترونیک:

 

 

 


# بهروز محمدی // نماینده اتاق اراک در اتاق ایران

نوع فعالیت:بخش معدن
آدرس:تهران – خیابان جردن – خیابان آرش غربی – پلاک ۳۶
تلفن:۴۲۸۳۷-۰۲۱
فاکس:۴۲۸۳۷-۰۲۱
پست الکترونیک:

 

 


 

# بهنام نیک فر  // نماینده اتاق اراک در اتاق ایران
نوع فعالیت:بخش معدن
آدرس:محلات – قطب صنعتی صدریه – خیابان صدریه ۱
تلفن:۴۳۲۲۶۶۶۷-۰۸۶
فاکس:۴۳۲۲۸۱۸۱-۰۸۶
پست الکترونیک:

 

 


 

# محمدرضا جعفری //

نوع فعالیت: بخش صنعت

آدرس: اراک – خیابان امام خمینی – ابتدای خیابان ملت – ساختمان جعفری – شرکت اراک تک سوز

تلفن: ۳۲۲۲۸۷۵۳-۳۲۲۲۱۵۲۶-۰۸۶
فاکس: ۳۲۲۱۰۰۶۵-۰۸۶
پست الکترونیک:

 


 

 

# علیرضا آقاخانی //
نوع فعالیت: بخش کشاورزی
آدرس:اراک – خ امام موسی صدر – روبرو کانون تربیتی ریحانه
تلفن:۳۲۲۲۲۲۸۱-۰۸۶
فاکس:۳۲۲۳۲۷۱۶-۰۸۶
پست الکترونیک:

 

 


 

# محمود آقابیگلویی  //
نوع فعالیت: بخش بازرگانی
آدرس: اراک – خ ادبجو – خدمات بازرگانی بیگلویی
تلفن: ۳۴۴۵۱۳۲۹-۰۸۶
فاکس: ۳۴۴۵۱۳۲۱-۰۸۶
پست الکترونیک:

 

 

 


## محمدرضا منصوریان //
نوع فعالیت: بخش صنعت
آدرس: اراک – ابتدای جاده خمین – شهرک صنعتی شماره ۱- نبش بلوار امیر کبیر
تلفن:۹-۳۴۱۳۰۷۳۶-۰۸۶
فاکس:۳۴۱۳۰۷۴۰-۰۸۶
پست الکترونیک:

 

 


# محمد علی عباسی //

نوع فعالیت: بخش بازرگانی

آدرس: تهران – بلوار کشاورز – ساختمان صفا – شماره ۱۵۸ – شرکت نورد و پروفیل ساوه
تلفن: ۸۸۹۷۹۰۱۵-۰۲۱
فاکس: ۸۸۹۷۱۲۴۵-۰۲۱
پست الکترونیک:

 


# محمدرضا محمدی //
نوع فعالیت: بخش بازرگانی
آدرس: دلیجان – خ امام خمینی (ره) – روبروی اداره راهنمایی و رانندگی – پلاک ۶۳۱ – فروشگاه قائم
تلفن: ۴۴۲۴۴۰۸۰-۴۴۲۴۴۲۸۰-۰۸۶
فاکس: ۴۴۲۴۴۱۸۰-۰۸۶
پست الکترونیک:

 

 


 

# محمد مصطفوی //
نوع فعالیت:بخش بازرگانی
آدرس:اراک – خیابان شهید رجایی- خ جنت
تلفن:۳۲۲۲۵۹۴۳-۰۸۶
فاکس:۳۲۲۲۵۹۴۳-۰۸۶
پست الکترونیک: