دستور جلسه:
۱- گزارش عملکرد کمیسیون در دوره گذشته
۲- بحث و تبادل نظر در خصوص موانع و چالش های حوزه تأمین اجتماعی جهت طرح در دستور کار آینده کمیسیون
۳- تقدیر از جناب آقای بیگلویی رئیس اسبق کمیسیون تأمین اجتماعی اتاق اراک
۴- انتخاب اعضای هیأت رئیسه کمیسیون

شرح مذاکرات مطرح شده:
برگزاری اولین جلسه کمیسیون « کار،بیمه و تأمین اجتماعی » در دوره هشتم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اراک با حضور خلیلی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی، جعفری نائب رئیس دوم اتاق، میرزایی دبیر اجرایی اتاق، حسینی مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی، نمایندگان اتاق در هیأت های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و جمعی از مدیران عامل و کارفرمایان استان و نمایندگان بنگاه های اقتصادی که با ارسال فرم عضویت و تکمیل مدارک در جلسه دعوت شده اند.
در این جلسه ابتدا *گزارشی از عملکرد کمیسیون* از زمان تأسیس تاکنون توسط خانم کفشی مسئول دبیرخانه کمیسیون ها ارائه و در ادامه از تلاش های ارزشمند آقای بیگلویی رئیس اسبق کمیسیون تقدیر گردید.

از اهم موضوعات مطروحه در جلسه:
دعوت از مسئولین حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی در جلسه بعدی کمیسیون
بررسی موضوع مشکل معافیت های مالیاتی شرکت ها
موضوع حسابرسی از عمده موضوعات مشکل ساز است.
ضرورت حضور حقوقدان در حوزه تأمین اجتماعی
برخود نامناسب کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی و صدور بخشنامه های متعدد
از اهم مصوبات جلسه:
– دعوت از مسئولین حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی در جلسه بعدی کمیسیون
– برگزاری سمینار آموزشی مشترک فیمابین اتاق و سازمان تأمین اجتماعی در سطح گسترده

بنابر دستور کار چهارم جلسه، حاضرین در جلسه برای عضویت در ترکیب هیأت رئیسه کمیسیون کاندید شده و نهایتأ اعضای هیأت رئیسه کمیسیون با رأی حاضرین ( توزیع ۲۴ برگه تعرفه رأی) به شرح ذیل انتخاب شدند و برگه آرائ مأخوذه صورتجلسه و برگ شماری گردید:

****
نتیجه انتخابات:

*****
👤*محمدکاظم شمس-نائب رئیس اول*
👤*نصیرالدین ساده- نائب رئیس دوم*
👤*علی خلیلی- دبیر*

کاندیداهای هیأت رئیسه کمیسیون تأمین اجتماعی
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد رأی
۱ محمدکاظم شمس ۲۰ رأی
۲ نصیرالدین ساده ۱۱ رأی
۳ علی خلیلی ۱۰ رأی
۴ قدرت الله میرزائیان ۹ رأی
۵ حمیدرضا شیخی ۹ رأی