****

دستور جلسه:
۱- گزارش عملکرد کمیسیون در دوره گذشته
۲- ارائه خدمات تخصصی بانک توسعه صادرات در جهت همکاری حداکثری با واحدهای صادراتی استان
۳- انتخاب اعضای هیأت رئیسه کمیسیون

 

شرح مذاکرات مطرح شده:
اولین جلسه «*کمیسیون توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری اتاق اراک*» در دوره هشتم در روز دوشنبه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۲ با حضور جعفری نائب رئیس دوم اتاق و رئیس کمیسیون توسعه صادرات، بابایی عضو هیأت رئیسه اتاق،بیگ زاده معاون اجرایی، میرزایی دبیرکل، یزدانی رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق اراک، رئیس و معاونین بانک توسعه صادرات استان مرکزی و جمع کثیری از صادرکنندگان و مدیران عامل بنگاه های اقتصادی استان برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا گزارشی از عملکرد کمیسیون از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ در دوره ششم و هفتم اتاق توسط خانم کفشی به صورت پاورپوینت ارائه گردید.
در ادامه جلسه، رئیس بانک توسعه صادرات نسبت به معرفی خدمات تخصصی این بانک در جهت همکاری حداکثری با واحدهای صادراتی استان و همچنین ابزارهای پوشش ریسک در تجارت بین الملل، رفع تعهدات صادراتی، نحوه خرید ارز در سامانه نیما و نحوه تسویه و رفع تعهد ارزی گزارشی را بیان نمودند.
در پایان حاضرین در جلسه کاندیدای هیأت رئیسه کمیسیون شده و با توزیع ۳۸ برگه تعرفه رأی، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون با رأی حاضرین انتخاب و قبول سمت نمودند:

****

اعضای کاندیدای هیأت رئیسه کمیسیون توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد رأی
۱ مهدی اللهیاری ۲۷ رأی
۲ منصور عالی ۱۹ رأی
۳ محمود نادریان ۱۵ رأی
۴ حسین فراهانی ۱۵ رأی
۵ نادر احمدی ۱۵ رأی
۶ حمید نظم آبادی ۸ رأی

****

نتیجه انتخابات:
👤*نائب رئیس اول- مهدی اللهیاری*
👤*نائب رئیس دوم- منصور عالی*
👤*دبیر- حسین فراهانی
💢در تعیین سمت دبیری کمیسیون آقایان محمود نادریان، نادر احمدی و حسین فراهانی رأی مساوی اخذ کردند، که در نهایت آقای حسین فراهانی به قید قرعه در این سمت انتخاب شدند.