*♦️ نشست مشترک رئیس کمیسیون تشکل ها، دبیر اجرایی و معاون اجرایی اتاق بازرگانی اراک با معاونت و مدیر امور تشکلها و استانهای اتاق بازرگانی ایران*

📌 موارد ذیل در این جلسه مورد بحث قرار گرفت

📍بررسی مشکلات تشکلهای زیرمجموعه اتاق بازرگانی اراک

📍بررسی چگونگی افزایش بودجه سالیانه تشکل های زیر مجموعه اتاق بازرگانی اراک

📍بررسی مسائل مرتبط با الحاق سایر انجمنهای متقاضی به اتاق بازرگانی اراک

📍بررسی افزایش بازدهی عملکرد تشکل ها

🗓  روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

🔸راه های ارتباطی با دبیرخانه کمیسیون تشکل ها👇

☎️۰۸۶-۳۳۴۳۳۳۰۶
📠۰۸۶-۳۳۴۳۳۲۲۰

🔻لینک کانال کمیسیون تشکل ها

🔷 روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک