دومین جلسه «کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اراک» در دوره هشتم

 با حضور دکتر سیدجوادی تحلیل گر ارشد بازارهای جهانی سنگ و نماینده رسمی هلدینگ OMCD ایتالیا در ایران

 به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص صادرات ظرفیت های معدنی استان مرکزی

 چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲