آیین افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده ها، ماشین آلات و سفر سفیر کشور کنیا به ایران

سفر سفیر کشور کنیا در ایران به همراه دبیر و کاردار این سفارت به اراک

حضور در آیین افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده ها، ماشین آلات و ادوات کشاورزی و تجهیزات آبیاری و شانزدهمین نمایشگاه تخصصی دام، طیور، آبزیان و داروهای دامپزشکی و صنایع وابسته استان مرکزی

سه شنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۸