طی هماهنگی صورت گرفته با سفارت محترم ج.ا.ایران در عمان و همزمان با نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و زیرساخت مسقط ۲۰۲۴، هیئت تجاری بازاریابی اتاق بازرگانی اراک که به منظور مشارکت در این نمایشگاه و معرفی توانمندی‌های تولیدی صادراتی واحد‌های تولیدی صنعتی استان مرکزی و اعضای اتاق بازرگانی اراک به مسقط سفر نموده، در محل سفارت حضور پیدا نموده و با فرهنگ سفیر ایران در عمان ملاقات نمودند.

اتاق بازرگانی اراک که به منظور مشارکت در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و زیرساخت ۲۰۲۴ مسقط یک هیئت تجاری بازاریابی به عمان اعزام نموده است با هماهنگی صورت گرفته به جهت آشنایی با شرایط سرمایه گذاری و نوع پروژه های آماده سرمایه گذاری مورد نظر طرف عمانی در محل Oman Invest حضور پیدا نمودند و با مسئولین این مرکز دیدار و گفتگو کردند.