هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی

 با دستورکار ذیل هم اکنون در حال برگزاری می باشد:

بحث و بررسی در خصوص پذیرش افزایش درصد قابل محاسبه پرتی مواد غیر قابل بازیافت صنایع تولیدی با توجه به قدیمی بودن و مستهلک شدن ماشین آلات خطوط تولید توسط سازمان امور مالیاتی

 بحث و بررسی در خصوص استرداد مابه التفاوت ارزش افزوده دریافتی برخی کالاهای اساسی از ۹٪ به ۱٪ به استناد بند ( ظ ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲

 چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲