امور بین الملل

مرکز آموزش

آیین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیونهای تخصصی

آیین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیونهای تخصصی

گزارش عملکرد کمیسیونهای تخصصی سال 1400

گزارش عملکرد کمیسیونهای تخصصی سال 1400

برنامه عملیاتی دبیرخانه کمیسیونها

برنامه عملیاتی دبیرخانه کمیسیونها

ماموریت و رسالت دبیرخانه کمیسیونها

ماموریت و رسالت دبیرخانه کمیسیونها

جایگاه کمیسیونها در ساختار اتاق های بازرگانی

جایگاه کمیسیونها در ساختار اتاق های بازرگانی

ارتباط با دبیرخانه کمیسیونها

ارتباط با دبیرخانه کمیسیونها

فلسفه ی وجودی کمیسیونهای تخصصی

فلسفه ی وجودی کمیسیونها

اخبار کمیسیونها

اخبار کمیسیونها

اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی اراک

 اراک – انتهای خیابان جهاد(هپکو) – کمربندی شمالی – جنب جایگاه CNG

کدپستی:۳۸۱۸۸۸۹۶۶۷ 

  ۰۸۶-۳۳۴۳۳

   ۰۸۶-۳۳۴۳۳۲۲۰

تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک

تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک با توجه به موقعيت جغرافيايي و همچنين توليد فرش هاي نفيس و ديگر محصولات شهر اراك و نياز بازرگانان، در اين شهر نیز در سال ۱۳۱۰ اولین اتاق تجارت تحت عنوان اتاق تجارت عراق عجم ايجاد شد. در سال ۱۳۱۴ با ادغام اتاق های تجارت در اتاقهای صنایع و معادن عنوان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را گرفت و تا سال ۱۳۵۳ به كار خود ادامه داد، آخرین اصلاحیه و الحاقیه و آیین نامه های اتاق در آذرماه سال ۱۳۷۴ تصویب گردیده است، اتاق بازرگاني اراک در سال ۱۳۷۵ با نام اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك و با توجه به تبصره يك ماده ۴ قانون تأسيس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل گردید. اكنون اتاق بازرگاني اراك (تا پايان سال ۱۳۹۰) با مجموع ۱۵۰۰عضو اعم از حقيقي و حقوقي خدمات مورد نياز اعضا را ارائه مي دهد و بحمداله توانسته است فعاليتهاي داخلي و خارجي خود را به صورت چشمگيري افزايش دهد.

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معاون و کشاورزی اراک می باشد.