​​​​​
ردیف نام دوره  
۱ گمرک و ترخیص کالا- فروردین  
۲ بلاک چین و رمز ارزها
۳ چگونگی حضور نمایندگان اتاق در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
۴ گمرک و ترخیص کالا-خرداد  
۵ مالیات بر ارزش افزوده و نحوه تکمیل اظهارنامه
۶ چالش تأمین مالی در پروژه ها و انواع پیمان ها  
۷ شبیه سازی داوری تجاری بین المللی  
۸ بخشودگی جرائم بیمه ای  
۹ نقش جوامع محلی در توسعه پایدار گردشگری-کمیجان
۱۰ گمرک و ترخیص کالا-تیرماه  
۱۱ نحوه برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی
۱۲ تشریفات داخلی-بین المللی، آداب شرکت در جلسات
۱۳ چگونگی مصاحبه با رسانه ها و مدیریت مصاحبه با تشکل ها
۱۴ آموزش داوری تجاری بین المللی  
۱۵ کشت گلخانه ای هیدروپونیک
۱۶ آشنایی با بازار کشور روسیه
۱۷ قوانین تأمین اجتماعی در حوزه بازرسی دفاتر قانونی
۱۸ گمرک و ترخیص کالا-شهریور ماه  
۱۹ ایمنی و بهداشت  
۲۰ نقش جوامع محلی در توسعه پایدار گردشگری-دلیجان
۲۱ مدیریت جلسات و ساختار تصمیم گیری در جلسات تشکل ها
۲۲ تعمییرات  و نگهداری مبتنی بر قابلیت (RAM)
۲۳ اصول و مبانی کارآفرینی با رویکرد توسعه کارهای خانگی
۲۴ گمرک و ترخیص کالا-مهرماه  
۲۵ مدیریت ارتباطات در بازار بین الملل
۲۶ مدیریت بودجه ریزی عملیاتی در تشکل ها  
۲۷ مدیریت توسعه منابع انسانی  
۲۸ گمرک و ترخیص کالا-آذرماه  
۲۹ بازاریابی مقاصدگردشگری، اکوتوریسم و بوم گردی
۳۰ سیستم هماهنگ شده HS و قواعد طبقه بندی کالاهای تجاری
۳۱ مدیریت برندو برند سازی  
۳۲ روانشناسی اصول و فنون مذاکرات تجاری  
۳۳ امکان سنجی ایجاد توسعه در صنایع  
۳۴ چگونگی بهره مندی از معافیت های مالیاتی، خیریه ها و…  
۳۵ بسته بندی بین المللی با رویکرد کشاورزی و گل  
۳۶ آشنایی با پنجره واحد تجارت فرامرزی EPL  
۳۷ گمرک و ترخیص کالا-بهمن ماه