دوره های برگزار شده سال ۱۴۰۱

ردیف نام دوره   ۱ وبینار مدیریت قراردادها، شرایط عمومی،خصوصی پیمان ها ۲ کلاس توجیهی کارت بازرگانی-اردیبهشت ماه   ۳ وبینار آشنایی با کوچینگ(ویژه مدیران) ۴ کارگاه آشنایی با نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۰ ۵ وبینار گزارش نویسی کاربردی ۶ کلاس توجیهی کارت بازرگانی- خردادماه ماه   ۷ وبینار ایران کد ۸ سمینار مدیریت […]

دوره های برگزار شده سال ۱۴۰۰

پوستر نام دوره ردیف ۱ گمرک و ترخیص کالا- اردیبهشت ماه   ۲ وبینار جعبه ابزار بازاریابی ۱ ۳ وبینار جعبه ابزار بازاریابی ۲ (جلسه دوم) ۴ چگونگی رفع تعدات ارازی سال های ۹۸، ۹۹ ۵ مدیریت دانش مهندسی (ویژه مدیران) ۶ طراحی و عیب یابی سیستم های هیدرولیک ۷ وبینار قوانین و مقررات بیمه […]

دوره های برگزار شده سال ۱۳۹۹

​​ ردیف نام دوره   ۱ وبینار بازاریابی کسب و کار در اینستاگرام با همکاری اتاق مشهد ۲ گمرک و ترخیص کالا –خردادماه   ۳ وبینار مدیریت خرید و تدارکات داخلی ۴ آموزش عمومی سرمایه گذاری و فعالیت در بازار بورس ۵ آئین دادرسی مالیاتی ۶  وبینار اسناد حمل و نقل و ترانزیت ۷ رویداد […]

دوره های برگزار شده سال ۱۳۹۸

                ​​​​​ ردیف نام دوره   ۱ گمرک و ترخیص کالا- فروردین   ۲ بلاک چین و رمز ارزها ۳ چگونگی حضور نمایندگان اتاق در هیئت های حل اختلاف مالیاتی ۴ گمرک و ترخیص کالا-خرداد   ۵ مالیات بر ارزش افزوده و نحوه تکمیل اظهارنامه ۶ چالش تأمین مالی […]