​​
ردیف نام دوره  
۱ وبینار بازاریابی کسب و کار در اینستاگرام با همکاری اتاق مشهد
۲ گمرک و ترخیص کالا خردادماه  
۳ وبینار مدیریت خرید و تدارکات داخلی
۴ آموزش عمومی سرمایه گذاری و فعالیت در بازار بورس
۵ آئین دادرسی مالیاتی
۶  وبینار اسناد حمل و نقل و ترانزیت
۷ رویداد انتقال تجربه ارزش آفرینان «کاربوم»  
۸ گمرک و ترخیض کالا تیرماه  
۹ وبینار کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های صادراتی
۱۰  وبینار هوش فروش
۱۱ وبینار بازاریابی در اینستاگرام
۱۲ وبینار بازارشناسی فدراسیون روسیه از تولید تا بازار
۱۳ رویداد انتقال تجربه ارزش آفرینان «توانیو»  
۱۴ وبینار راهکارهای توسعه توانمندیهای زنان
۱۵ وبینار آشنایی با پنجره واحد تجاری EPL  
۱۶ وبینار نحوه صدور کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت
۱۷ وبینار دیپلماسی تجاری ایران و اسپانیا با تأکید بر ظرفیت استان مرکزی
۱۸ وبینار تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط
۱۹ گمرک و ترخیص کالا مهرماه  
۲۰ وبینار نحوه نگارش قراردادهای تجاری به زبان انگلیسی
۲۱ وبینار تابلوخوانی در بورس
۲۲ وبینار نحوه نگارش رزومه برای شرکت های بین المللی
۲۳ پکیج بازرگانی: وبینار ثبت سفارش الکترونیکی کالا وبینار اصول طبقه بندی کالا بر اساس سیستم هماهنگ شده HS وبینار انواع روش های پرداخت و اعتبارات اسنادی  
۲۴ گمرک و ترخیض کالا آذر ماه  
۲۵ وبینار حمل و نقل جاده ای بین المللی ایرو با همکاری اتاق مشهد
۲۶ وبینار پرسش و پاسخ در خصوص پذیرش اولیه شرکت ها در بازار بورس
۲۷ وبینار آموزشی با قانون تجارت
۲۸ وبینار بازاریابی مدرن در دوران کرونا
۲۹ وبینار کاربرد برنامه ریزی و کنترل پروژه در بنگاه ها
۳۰ گمرک و ترخیص کالا بهمن ماه  
۳۱ وبینار آشنایی با قوانین و قررات تأمین اجتماعی
۳۲ وبینار ارزیابی و مدیریت عملکرد پرسنل
۳۳ وبینار چگونه از کارت بازرگانی استفاده کنیم
۳۴ وبینار اصول مسافرت های تجاری
۳۵ کلاس گمرک و ترخیص کالا-اسفند ماه