***

دستور جلسه:
۱) گزارش عملکرد کمیسیون در سنوات گذشته
۲) پیش بینی کمیته های تخصصی ذیل کمیسیون
۳) انتخاب اعضای هیأت رئیسه جدید کمیسیون در دوره هشتم

 

شرح مذاکرات مطرح شده:
اولین جلسه *کمیسیون آب، کشاورزی و محیط زیست* اتاق بازرگانی اراک در دوره هشتم هیات نمایندگان با حضور جلالموندی عضو هیأت نمایندگان اتاق و رئیس کمیسیون و جمعی از فعالین حوزه کشاورزی در بخش های مختلف، نظام مهندسی و نظام صنفی کشاورزی، اتحادیه ها و تشکل های حوزه کشاورزی و جامعه علمی دانشگاه های استان برگزار گردید.
در ابتدای جلسه گزارش عملکرد کمیسیون از بدو تأسیس در سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۱ توسط خانم کفشی به صورت پاروپوینت رائه گردید.
تشکیل کمیته های تخصصی ذیل کمیسیون به منظور افزایش تعاملات و پیگیری تخصصی مشکلات و مطالبه گری و همچنین تعامل با اتاق ایران و تشکل های همگن امری ضروری و در دستورکار کمیسیون می باشد. کشاورزی فراسرزمینی مقوله بسیار مهمی است.
انجمن کشت فراسرزمینی در کشور بسیار فعال شده و با توجه به اقلیم و منابع آب که شرایط کشت در کشور را ندارند بتوانند بخشی از تولید خود را در خارج از کشور انجام داده و شرایط برای علاقمندان با همکاری سازمان نظام صنفی و مهندسی کشاورزی ایجاد شود. لذا تشکیل کمیته کشت فراسرزمینی پیشنهاد گردید. تولید محصولات صادرات محور در بطن تمام کمیته های پیشنهادی نهفته و از اهداف هر کمیته می باشد.
در حوزه آموزش نیز اتاق آمادگی کامل دارد بر اساس نیاز اعضا دوره های مختلف آموزشی برای انجمن ها برگزار کند. مطالبه گری و دستیابی به نتیجه نیازمند همکاری و حضور همه اعضا است و اتاق به تنهایی نمی تواند گام بردارد. در جلسات اتاق ایران باید نظام صنفی در حوزه آب و زراعت پای کار باشد.
در بحث کشت فراسرزمینی بحث زیاد است. هدف باید ایجاد و خلق ثروت باشد اما مشکلاتی از قبیل محدودیت منابع، اقلیم، ارز و…..پیش رو می باشد.
از سایر موضوعات مطروحه بحث گردشگری کشاورزی از جمله عرضه آبزیان، صنایع تبدیلی و فرآوری، مقوله دانش بینان، برگزاری جشنواره ها، که موضوع در کمیسیون های تخصصی گردشگری، کمیسیون فناوری اطلاعات و امور بین الملل مطرح و پیگیری شود

اهم مصوبات جلسه:
۱- تشکیل کمیته های پنجگانه پیشنهادی به شرح ذیل تصویب گردید:
 کمیته دام، طیور و آبزیان
 کمیته کشت فراسرزمینی، بازرگانی و تأمین نهاده
 کمیته تولیدات گیاهی*(شامل زراعت، باغبانی و مکانیزاسیون)
 آب، منابع طبیعی و محیط زیست*
 کمیته آموزش و تحقیقات*
۲- برگزاری دوره های آموزشی برای انجمن های مختلف
۳- برگزاری جلسه در ساوه با حضور باغداران ساوه و پیگیری مطالبات ایشان
۴- همکاری و حضور سازمان نظام صنفی استان در جلسات کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در حوزه آب و زراعت.
۵- پیگیری و مشارکت در همایش ملی کشت فراسرزمینی در شهریورماه
۶- همکاری و حضور دانشگاه ها به عنوان بازوی علمی در کمیته ها
در پایان انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون با کاندیداتوری حاضرین برگزار و با توزیع ۲۲ برگ تعرفه رأی، اعضا به شرح ذیل انتخاب و قبول سمت نمودند:

******
نتیجه انتخابات:
مجید آنجفی- نائب رئیس اول
سعید لطفی- نائب رئیس دوم
گیسو مسلمی- دبیر

**************

اعضای کاندیدای هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد رأی
۱ مجید آنجفی ۲۲ رأی
۲ سعید لطفی ۱۶ رأی
۳ گیسو مسلمی ۱۳ رأی
۴ راضیه کریمی ۷ رأی