هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی

 با دستورکار ذیل هم اکنون در حال برگزاری می باشد:

بحث و بررسی در خصوص فرآیند جذب نامتوازن نیروی انسانی کارآمد در واحدهای صنعتی با توجه به تلاش واحدهای کوچک و متوسط نسبت به آموزش نیروی انسانی ماهر

بحث و بررسی در خصوص اصلاح دستورالعمل ها و ضوابط مرتبط با رعایت فواصل و حرائم احداث و استقرار گلخانه ها، دامپروی ها، مرغداری ها، آبزی پروری ها و ….

ارائه گزارش وضعیت سازمان جهاد کشاورزی استان پیرو هفتاد و سومین جلسه شورای گفتگو پیرامون برنامه های تحولی، مسئله محور و راهگشا به منظور رفع مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی حوزه کشاورزی

 شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۲