هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی

 با دستورکار ذیل :

بحث و بررسی در خصوص چالش های ایجاد شده صنایع در تامین برق و مبلغ محاسبه شده در قبوض انرژی برق با عنوان مابه التفاوت ماده ۱۶ قانون دانش بنیان، تبصره۱۴ قانون بودجه و حق ترانزیت داخلی انرژی برق

بحث و بررسی در خصوص اخذضمانتنامه به جای توقف ۱۰ درصد کالا در گمرکات در ترخیص ۹۰ درصدی کالا

بحث و بررسی در خصوص امکان اخذ ضمانتنامه بابت مالیات برارزش افزوده و حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی با سررسید پیشنهادی یکسال از زمان ترخیص کالا

بحث و بررسی درخصوص پذیرش افزایش درصد قابل محاسبه پرتی مواد غیرقابل بازیافت صنایع تولیدی با توجه به قدیمی بودن و مستهلک شدن ماشین آلات خطوط تولید توسط سازمان امور مالیاتی

 شنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲