حضور رییس، دبیر اجرایی و معاون اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در آیین تجلیل از واحدهای برتر تحقیق و توسعه استان مرکزی

 چهارشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲