مراسم اهدای لوح در آیین تجلیل از واحدهای برتر تحقیق و توسعه استان مرکزی

 چهارشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲