شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
مرکز تحقیقات و پژوهشهای اقتصادی
مرکز داوری
مرکز SPX

اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی اراک

 اراک – انتهای خیابان جهاد(هپکو) – کمربندی شمالی – جنب جایگاه CNG

کدپستی:3818889667 

  086-33433100

   086-33433220

تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک

تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک با توجه به موقعيت جغرافيايي و همچنين توليد فرش هاي نفيس و ديگر محصولات شهر اراك و نياز بازرگانان، در اين شهر نیز در سال 1310 اولین اتاق تجارت تحت عنوان اتاق تجارت عراق عجم ايجاد شد. در سال 1314 با ادغام اتاق های تجارت در اتاقهای صنایع و معادن عنوان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را گرفت و تا سال 1353 به كار خود ادامه داد، آخرین اصلاحیه و الحاقیه و آیین نامه های اتاق در آذرماه سال 1374 تصویب گردیده است، اتاق بازرگاني اراک در سال 1375 با نام اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك و با توجه به تبصره يك ماده 4 قانون تأسيس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل گردید. اكنون اتاق بازرگاني اراك (تا پايان سال 1390) با مجموع 1500عضو اعم از حقيقي و حقوقي خدمات مورد نياز اعضا را ارائه مي دهد و بحمداله توانسته است فعاليتهاي داخلي و خارجي خود را به صورت چشمگيري افزايش دهد.